Đăng kí tuyển sinh online tại đây để được tư vấn và thăm quan trường https://forms.gle/XyJh9ehMq1ayB6Ya8