Project
CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÀ TRẺ (NHỎ)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÀ TRẺ (NHỎ)

ĐỘ TUỔI 18-24 THÁNG Phát triển cá nhân, xã hội, cảm xúc ♦ Trẻ em thích chơi một mình trong một thời gian ngắn. ♦ Trẻ hành động như mình đang sở hữu một đối tượng nào đó. ♦ Trẻ thích làm việc mà không cần sự giúp đỡ. ♦ Trẻ có thể giúp một số công việc nhà đơn giản. ♦ Trẻ hay có vấn đề trong việc chia sẻ. Trẻ luôn nói...